Experience and innovation in a single touch!

Als een onafhankelijk ingenieursbureau gespecialiseerd in technisch advies en engineering, vinden wij ons vak gewoon het mooiste dat er is. Daarom blijven we ons dag in dag uit ontwikkelen en weten we alles van onze expertises: Project & System Integration en Security & Safety Risk Management.

Security Management

Menselijke aspecten rond de bescherming van vitale gegevens. Hoe zit het met de psychologische trucs die door Social Engineers gebruik kunnen worden om slachtoffers te manipuleren en door te dringen tot de ‘kroonjuwelen’ van een bedrijf. Waarom werken deze trucs zo goed en waarom zijn mensen er zo gevoelig voor? Allemaal aspecten waar Alertech antwoorden voor heeft!

Risk Management

Wet- en regelgeving wordt steeds complexer en er worden steeds meer eisen gesteld aan de wijze waarop risico’s worden gemeten en geminimaliseerd. Als ondernemer wilt u niet voor onaangename verrassingen komen te staan, waardoor u uw doelen niet haalt of de continuïteit van uw onderneming in het geding raakt. Onze risk management specialisten staan u met raad en daad terzijde, zodat risico’s beheersbaar zijn en reputaties blijven behouden.

Fire Safety Engineering

Fire Safety Engineering & Management is een wetenschappelijke benadering van het verschijnsel brand, de bijbehorende effecten en het gedrag van mensen, op basis van fysische relaties, rekenregels en deskundigheid, met als doel het voorkomen en beperken van slachtoffers, beschermen van eigendommen en omgeving, het risico van brand en de bijbehorende effecten te kwantificeren. De optimale beschermende en preventieve voorzieningen te bepalen die noodzakelijk zijn om de consequenties van een brand te beperken tot de gestelde grenzen. De optimale repressieve ondersteuning te bepalen die past bij het preventieve voorzieningenniveau. Wij kunnen u hier mee helpen.